BÖCKER

Här är titlar utgivna av Discursia Förlag:Om Discursia


Discursia kommer från diskurs.

Ordet betecknar ofta en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp.

Det härleds från franskans discours 'tal', 'yttrande'; 'samtal'; i sin tur av latinets discursus där det i dagligt tal betyder 'samtal', 'dryftning'.

Tanken med Discursias verksamhet är att presentera något som är begripligt och håller samman, - till skillnad från enbart idéer och spekulationer - och att sedan kunna samtala om det.

Detta sker genom bokutgivning och genom att erbjuda besök av författare.

KONTAKT

Böcker från Discursia Förlag är beställbara hos alla traditionella bokhandlare, liksom hos nätbokhandlare. Det går även bra att beställa direkt från Discursia, genom e-post till info[snabel-a]discursia.se

logo